25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z wejściem w życie nowych z przepisów RODO informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych przez Administratora. Treść obowiązku informacyjnego przekazywanego osobie, której dane dotyczą.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Turystyczne AROKA Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 32 p.4 , 10 – 578 Olsztyn.
2.W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: annajablonska@aroka.pl lub listownie na adres siedziby firmy.
3.Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Spółką a Państwem, zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).
4.Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest wypełnianie zobowiązań umownych.
5. Administrator udostępni dane osobowe osób , których dane dotyczą następującym kategoriom podmiotów pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub przez okres wynikający z innych przepisów prawa.
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych.
8.Ma Pani /Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9.Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.
10.Podanie przez Pana /Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan /Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie mogli świadczyć dalej naszej umowy.
11.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem
Zarząd spółki