Święta Lipka, Zamek w Reszlu i Muzeum Zabawek

Ramowy program wycieczki

Zbiórka w umówionym miejscu w Olsztynie.

Wyjazd do św. Lipki.

Zwiedzanie Bazyliki w Świętej Lipce nazywanej "Częstochową Północy", następnie wysłuchanie koncertu organów świętolipskich z ruchomymi figurkami.

Przejazd do Reszla.

Zwiedzanie zamku: wejście na dziedziniec i wieżę baszty obronnej, czas na zakup pamiątek.

Po zwiedzaniu przejazd do Jezioran.

Zwiedzanie Muzeum Zabawek. Zapoznanie się z formą i sposobem robienia pluszowych zabawek. Aktywny udział dzieci produkcji zabawek. Pluszowa niespodzianka dla każdego dziecka.

Powrót do Olsztyna ok. godz. 15:30.